Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är att som en oberoende skoglig rådgivning, fokusera på ett hållbart skogsbruk med hög virkesproduktion. Där ingår även att lyfta fram gårdens övriga värden såsom natur- och kulturvärden samt rekreation. Uppdraget genomsyras av en kontinuerlig kompetensutveckling som sprids vidare till skogsägaren genom vårt arbete.